Bursa Bilim Okulu

Bilim Okulu; 2011 yılından itibaren 5-18 yaş arası öğrencilere alanında uzman eğitimcileriyle bilim, fen ve teknoloji alanında bilimsel yöntemlerle uygulamalı atölye çalışmaları yaparak, öğrencilerin bilim ve teknolojiye günlük hayatlarında yer açması, üretkenlik, yaratıcılık, merak, düşünme ve sonuç alma becerilerini ortaya koyması, problem çözme, algoritmik ve mantıksal düşünme becerisi kazandırması alanında çalışmalar yapar.

Daha fazla bilgi için;

stem and maker

Tags: , ,

Paylaş